Sfeervol chalet
 
   
 
op bospark Dennenrhode
 
                                                                        
                                                                       
                                                                       
     
Voorwaarden:
-
Na reservering krijgt de huurder een contract in tweevoud, waarvan een exemplaar per ommegaande ondertekend moet worden teruggestuurd.
-
Er worden alleen reserveringen geaccepteerd van mensen van 21 jaar en ouder.
Onder de huurders dient minimaal een volwassene aanwezig te zijn.
-
De helft van huurprijs dient een week na reservering te worden voldaan. Het resterende bedrag en de borg dienen minimaal 2 weken voor aanvang van het verblijf te zijn overgemaakt via bank of giro (geen deelstortingen door een of meer personen).
-

Kosten voor gas,electra en water zijn inbegrepen in de periode van mei t/m augustus
Buiten deze periode is het exclusief gas en electra. zie prijzen

-
Huurders dienen bij vertrek ervoor te zorgen dat het chalet op het aangegeven tijdstip schoon en opgeruimd is en dat alle persoonlijke eigendommen zijn verwijderd.
-
Huisvuil kunt u op maandag- en vrijdagochtend voor 10.00 uur aan de kant van de weg zetten. Bij vertrek op andere dagen, kunt u in overleg met de beheerder op een daarvoor aangewezen plek het huisvuil kwijt.
-
Voorwaarden van het bospark Dennenrhode zijn in het chalet aanwezig en dienen direct bij de eerste dag goed gelezen te worden en te worden nageleefd.
-
Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, is zowel de verhuurder als de beheerder van Dennenrhode gemachtigd om de huurder de verdere toegang tot het chalet en het park te ontzeggen.
-
Afspraken over sleuteloverdracht worden telefonisch gemaakt.
-
Op het park stapvoets rijden.
-
Honden dienen op het park te worden aangelijnd.
 
-
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het chalet, evenals voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en/of voorzieningen op het park.
-
De huurder en degene die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder van het chalet en/of de eigenaar van bospark Dennenrhode en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het park en/of in het chalet bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
-
De katten en honden dienen goed gezond te zijn. Geen wormen, vlooien of schimmel of oormijt te hebben. Bij aankomst worden de dieren bekeken, als blijkt dat ze ziek zijn, kunnen ze niet worden toegelaten. Als er kale plekken zijn moet een recente verklaring van de dierenarts getoond worden, waaruit blijkt dat het niet om schimmel gaat.

Kijk uw dier dus goed na.
Annulering
-
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst, 35% van de huurprijs. Bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later, de totale overeengekomen huurprijs.
Belangrijk!
-
Het is i.vm. bosbrandgevaar op het bospark verboden om vuurkorven en kampvuren te stoken. Barbecuen is wel toegestaan. Zet voor de zekerheid emmers water klaar bij de barbecue. Houd bij het barbecuen rekening met rookoverlast bij de buren.
Overige informatie:
-
Het park heeft een eigen wasserette. Bij de receptie kunt u muntjes kopen.
Chalet 1 beschikt over een wasmachine en een droger.
-
Als u post wilt ontvangen op het park, kunt u dit naar het algemene adres van Bospark Dennenrhode laten sturen. Bij de receptie zijn postvakken, waaronder ook een algemeen postvak. Hierin komt uw post terecht.
-
In eetcafé Dennenrhode kunt u prima een hapje eten. Om de hoek bij het zwembad kunt u snacks afhalen.
-
Er is een VVV-kantoor in Nunspeet en Elburg. Hier vindt u veel informatie over en kaarten van de regio.
-
Ampies tuin: op loopafstand van het park kunt u Ampies tuin bekijken (als u het park afloopt, het eerste fietspad rechts, voor de boerderij langs en dan aldoor rechtdoor). Dit is een schitterend aangelegde tuin. Honden zijn er niet toegestaan. De eigenaar stelt een kleine donatie van bezoekers voor het onderhoud van de tuin bijzonder op prijs.
     
     

     
                                                                       
                                                                       
 
 
   
                                                                       
©havel-webdesign